عکس: صفحه فیس بوک پسر 
احمدی‌ نژاد


منبع

http://www.irangrand.ir